Hiển thị tất cả 25 kết quả

🔔Hoàn thiện phần mộc Sập Thờ Mai Điểu hàng đẹp đỉnh cao cho bác Long tại Hà Nội
🍀Cơ sở sản xuất Đồ Thờ Đăng Hùng chuyên thi công và thiết kế nội thất phòng thờ. Được sự tin tưởng của Bác và gia đình chúng tôi đã hoàn thiện phần mộc bộ phòng thờ gia tiên cho bác. Đúng thời gian, chất liệu, độ dày dặn như cam kết.
❤Sản phẩm gồm:
▶ Sập Thờ Mai Điểu
▶ Cuốn Thư Câu Đối
▶ Bàn Cơm theo mẫu
▶ 4 Cụ Rùa kê chân
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đồ Thờ Đăng Hùng
Hotline & Zalo: 0886 32 8386
Địa chỉ: Thôn Chiêu, Sơn Đồng, Hoài Đức, HN
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24
Sập thờ chạm Mai Điểu, Tứ Linh, Ngũ Phúc gỗ gụ, gỗ mít, gỗ hương, chân 16,18,20,22,24

Câu hỏi: Mua sập thờ ở đâu uy tín? 
Từ thời xa xưa, phong tục thờ cúng Tổ Tiên đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa của người dân Việt Nam. Tùy vào điều kiện kinh tế cũng như thiết kế phòng thờ của mỗi gia đình mà gia chủ có thể chọn bàn thờ, sập thờ, tủ thờ,... tương ứng. Sập thờ là mẫu nằm trong sự lựa chọn của rất nhiều gia đình. Bởi sập thờ thường có kích thước rộng, vẻ ngoài to lớn đại diện cho sự bề thế uy nghi với bốn chân trụ to và chắc, chạm khắc tinh tế, mềm mại.
Sập thờ ngũ phúc ST01
Sập thờ gỗ gụ phun PU giá 35.000.000 vnđ
Gồm: Sập mẹ chân 24 kích thước: 197 x 107 x 117
Bàn cơm: 107 x 61 x 61

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều cơ sở sản xuất  tuy nhiên việc tìm được những cơ sở sản xuất sập thờ thực sự uy tín, có kinh nghiệm lâu năm thì quả là một việc không hề dễ dàng. Nếu không tinh tế, mọi người sẽ rất dễ mua phải sập thờ kém chất lượng, chỉ được mã bên ngoài, sử dụng một thời gian ngắn sẽ dễ bị cong vênh, mối mọt. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, Đồ Thờ Đăng Hùng có một vài lời khuyên dành cho quý gia chủ sau đây:

 • Nên đặt cơ sở sản xuất đóng sập thờ thay vì chọn mua mẫu có sẵn, nhờ họ tư vấn kỹ lưỡng về kích thước và mẫu mã sao cho hợp phong thủy nhất.

 • Nếu có điều kiện, gia chủ nên đến trực tiệp cơ sở để khảo sát hoặc mời các nghệ nhân tới nhà mình để trực tiếp tư vấn và đo đạc kích thước một cách chuẩn chỉnh nhất.

 • Nên chọn những cơ sở sản xuất có thời hạn bảo hành lâu đời kèm theo PHIẾU BẢO HÀNH để chất lượng được sập thờ được đảm bảo nhất có thể.

Sập thờ tứ linh gỗ gụ chân NGHÊ phun PU giá 35.000.000 vnđ
Sập thờ chân 24 cưỡi nghê Kích thước 197 x 107 x 127

Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất đồ thờ tượng phật nói chung và sập thờ nói riêng, Đồ Thờ Đăng Hùng vô cùng tự hào vì mỗi năm đã cung cấp hàng ngàn, hàng vạn sản phẩm cho thị trường trong nước. Đồ Thờ Đăng Hùng 20 năm luôn sản xuất đồ thờ tượng phật với phương châm ‘Khách hàng trao chúng tôi niềm tin, chúng tôi trao khách hàng chất lượng và sự hài lòng tuyệt đối'. Vì vậy, hãy để Đồ Thờ Đăng Hùng tạo nên giá trị cho căn phòng thờ của gia đình bạn. 
Sập thờ gỗ gụ phun PU giá 28.000.000 vnđ
Sập thờ chân 24 kích thước: 197 x 107 x 117

8 cam kết “Vàng” về chất lượng sản phẩm và dịch vụ cũng như lý do khách hàng nên đặt mua sập thờ ở Đồ Thờ Đăng Hùng:
 •  Luôn đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu.
 • Mức giá tốt, cạnh tranh trên thị trường.
 • Tư vấn trực tiếp tại gia đình, hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt đúng thời hạn.
 • Được lựa chọn mẫu có sẵn hoặc làm theo mẫu thiết kế của khách hàng.
 • Chất lượng gỗ đúng chủng loại và mẫu mã.
 • Gỗ đã được xử lý chống mối mọt, cong vênh, hoa văn chạm khắc tinh tế.
 • Được giám sát kĩ càng tất cả các khâu cho đến khi hoàn thiện thành phẩm.
 • Bảo hành 10 năm cho tất cả các sản phẩm đồ thờ đi kèm PHIẾU BẢO HÀNH trị giá 10 triệu đồng nếu phát hiện gỗ bị pha tạp, không đúng chất lượng cam kết.

Các mẫu sập thờ được ưa chuộng hiện nay:


Sập thờ tứ linh:


Là mẫu sập thờ uy nghi được khắc lên bốn loài linh vật cao quý: Long - Lân - Quy - Phụng. Bốn linh thần này mang bên mình bốn nguyên tố cấu thành vạn vật của trời đất theo thứ tự: nước - gió - đất - lửa, là đại diện cho mặt tinh thần của con người trong cuộc sống.
Sập thờ gỗ gụ chân cưỡi NGHÊ phun PU giá 35.000.000 vnđ
Gồm: Sập mẹ chân 22 cưỡi nghê kích thước: 197 x 107 x 117
Bàn cơm: 107 x 61 x 61
+ Long: Đứng đầu Tứ linh - là biểu tượng cho sự cao quý và sức sống vĩnh cửu. Long có sức mạnh, trí tuệ và quyền uy bậc nhất và là linh vật tổng hợp sức mạnh của các loài sinh vật khác + Lân: Mang trong mình tất cả phẩm chất đặc trưng của một linh vật nhân từ. Lân  không bao giờ ăn thịt hay làm hại bất cứ con vật nào, lân chỉ ăn cỏ và không uống nước bẩn. Bởi vậy nên Kỳ Lân là linh vật báo hiệu điềm lành, là biểu tượng cho sức mạnh của linh vật tầng trên trí tuệ, tinh anh và có sức mạnh kiểm soát tâm hồn của người hành hương. + Quy: Là biểu tượng cho khía cạnh về tính cách, sức khỏe và sự trường tồn của con người. Quy còn là hiện thân của những bước tiến chậm rãi mà vững chắc, không gì lay chuyển được. Hình tượng này có ý nghĩa khuyên con người ta khi làm bất cứ việc gì cũng nên suy nghĩ kĩ càng, thấu đáo, không nên hấp tấp, vội vàng thì sẽ rất vượng về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài. + Phụng: Nếu Long tượng trưng cho vua chúa thì Phụng là tượng trưng cho hoàng hậu. Bởi vậy nên Phụng không chỉ là hiện thân của sự quyền quý mà còn là biểu tượng của đức hạnh, duyên dáng và vô cùng khéo léo. Phụng xuất hiện ở đâu, ở đó sẽ có hòa bình, hạnh phúc và hưng thịnh.

Sập thờ mai điểu


Hoa Mai không chỉ đơn thuần là một loài hoa đẹp mà còn là biểu tượng cho sức sống, sự hồi sinh, là hiện thân của sự vinh hiển, cao sang. Điểu ( chim uyên ương) là tượng trưng cho cuộc sống vợ chồng bền vững, gắn bó, yêu thương. Hình ảnh cây mai với trăm ngàn hoa lá đua nhau nở rộ, điểm xuyết, tô điểm cho bức tranh ấy là cặp uyên ương gắn bó, kết hợp.
Sập thờ mai điểu cưỡi Rùa gỗ dổi giá 32.000.000 vnđ
Gồm: Sập mẹ chân 24 kích thước: 197 x 107 x 117
Bàn cơm: 107 x 61 x 61
Qua đó ta thấy Mai Điểu thực sự là một sự kết hợp hài hòa, cân bằng và bền vững. Và họa tiết Mai Điểu được các nghệ nhân thổi hồn vào từng thớ gỗ tạo nên những tác phẩm thật tuyệt diệu. Một trong những tác phẩm ấy là sập thờ Mai Điểu mang đến cho gia đình rất nhiều ý nghĩa: hạnh phúc, tài lộc, may mắn, trường thọ, bình an,.. 
Sập thờ mai điểu gỗ gụ hoàn thiện giá 35.000.000 vnđ
Gồm: Sập mẹ chân 24 kích thước: 197 x 107 x 117
Bàn cơm: 107 x 61 x 47

Sập thờ ngũ phúc


Ngũ phúc là một biểu tượng cho hạnh phúc, ấm êm, vui vẻ tràn đầy. Theo quan niệm chính xác của người xưa thì ngũ phúc gồm có:
+ Trường Thọ: có ý nghĩa mệnh không bị chết non, sống thọ lâu trăm tuổi.
+Phú Quý:  sự cao sang, quý phái, dư giả tiền của và có chức quyền trong xã hội.
+Khang ninh: ý nói thân thể khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, tâm hồn an yên.
+Hiếu đức: lòng lương thiện, nhân hậu, bao dung với mọi người
+Thiện chung: là có thể liệu trước được thời kỳ ra đi của bản thân mà nhắm mắt xuôi tay một cách thanh thản, không đau đớn, luyến tiếc, muộn phiền, ôn hòa tự tại rời khỏi trần gian.
Trong triều đại nhà Thanh, dơi là linh vật đứng thứ 2 sau rồng. Chính vì vậy, trong đồ gỗ nội thất nói chung và các sản phẩm sập thờ gỗ nói riêng, biểu tượng Ngũ phúc với hình ảnh năm con dơi mang ý nghĩa đại cát. Các mẫu sập thờ ngũ phúc hiện nay được các nghệ nhân khắc họa tinh tế qua hình ảnh những chú dơi ngậm tiền vàng hoặc lồng ghép cùng những họa tiết tinh tế khác như chữ Thọ, chữ  Vạn, chữ Khánh,hoa mai, những chú hươu,...Những mẫu sập thờ này chính là sự kết hợp hài hòa, mang đến cho gia chủ và gia môn Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh.

Sập thờ nhị cấp:


Sập thờ gỗ gụ nhị cấp phun PU giá 40.000.000 vnđ
Gồm: Sập mẹ chân 24 kích thước: 197 x 107 x 117
Bàn cơm: 81 x 47 x 61

Sập thờ nhị cấp hay còn gọi là sập thờ hai tầng,là loại sập thờ gia tiên được sử dụng với nhiều mục đích trong thờ cúng rất tiện lợi. Bởi bàn thờ nhị sẽ giúp gia chủ dễ dàng hơn khi muốn đặt các đồ vật trang trí như lư đồng, đỉnh thờ, ngai thờ...
Sập thờ gỗ gụ chân 24 giá hoàn thiện 36.000.000 vnđ
Gồm: Sập thờ chân 24 cưỡi nghê kích thước: 197 x 107 x 139

Thông thường, người dùng sẽ sử dụng loại sập thờ này để phân chia cấp bậc thờ để đảm bảo ý nghĩa tâm linh.  Được bố trí như sập thờ đơn nhưng được nâng thêm một tầng nữa. Sập thờ nhị cấp có cấu tạo tầng trên nhỏ hơn tầng dưới để sập thờ vẫn có sự chắc chắn và hài hòa từ người nhìn. Phần cổ của tầng thứ hai có thể trạm trổ hoặc để trơn tùy theo sự lựa chọn của người dùng.
Sập thờ gỗ gụ phun PU giá 32.000.000 vnđ
Gồm: Sập thờ chân 24 kích thước: 197 x 107 x 127

Với sập thờ nhị cấp, bàn thờ Phật được đặt trên tầng cao. Các bát hương còn lại được bày trên chiếc đế Tam cấp đặt trên mặt bàn chính cùng các đồ thờ và đồ lễ khác.Gia chủ có thể lựa chọn mẫu sập thờ nhị cấp chạm đầu rồng, sập thờ nhị cấp tứ linh, sập thờ hổ phù nhị cấp,...được chạm khắc tinh tế, tỉ mỉ để tăng thêm vẻ trang nghiêm cho phòng thờ cũng như mang lại tài lộc, may mắn, hạnh phúc cho gia đình.

Sập thờ tam cấp:


Sập thờ gỗ gụ phun PU giá 45.000.000 vnđ
Gồm: Sập mẹ chân 24 kích thước: 197 x 157 x 137

Cũng giống như sập thờ nhị cấp, sập thờ tam cấp hay còn gọi là sập thờ ba tầng để thể hiện thứ bậc trong đạo lý nhà Phật. Cấu tạo của sập thờ tam cấp là tầng dưới cùng rộng nhất và nhỏ dần về phía những tầng trên.

Theo thứ tự phân chia các tầng thì tầng cao nhất để bát hương thờ Phật. Đó chính là cấp bậc cao nhất trong tín ngưỡng Phật giáo. Bậc thứ hai dùng để thờ các vị thần linh, ông bà chủ đất. Bậc thứ ba thờ bà Cô ông Mãnh và gia tiên. Ý nghĩa của sập thờ gia tiên cũng giống như những loại sập thờ khác đó là bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ ông bà Tổ tiên, những người đã khuất, gửi gắm mong ước, sở nguyện của con cháu đến với bề trên. Mong rằng ông bà Tổ tiên sẽ phù hộ độ trì cho con cháu luôn dồi dào sức khỏe, bình an, tài lộc, và thăng tiến trong cuộc sống.
Trên đây là tổng hợp những mẫu sập thờ trên thị trường hiện nay, nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ 0886.32.8386 để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!   

mới đặt mua sản phẩm